Το Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω αποφοίτων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και οι οποίοι αναμένεται ότι θα προσέλθουν μαζικά στο Γραφείο της Επιτροπής, για κατάθεση της αίτησής τους, έχουν αποφασιστεί οι ακόλουθες διευθετήσεις:
• Για την εξυπηρέτηση των αιτητών θα δημιουργηθούν δύο συνεργεία παραλαβής αιτήσεων.
• Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή 25 και 26.6.2009. Οι ώρες παραλαβής αιτήσεων θα είναι από 7.30π.μ. μέχρι 2.30μ.μ., ενώ την Πέμπτη 25.6.2009, η παραλαβή αιτήσεων θα συνεχιστεί και το απόγευμα, από 3.30μ.μ. μέχρι 5.30μ.μ.
Περαιτέρω, η Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι:
• Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλονται πάνω στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ01, το οποίο οι αιτητές μπορούν να αναπαραγάγουν από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται.