Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης.