Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε μόνιμους διορισμούς και μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Έντυπα Τοποθετήσεων Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Υποβάλλονται Εντός 3 εργάσιμων ημερών στο Αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας) :

Λευκωσίας :Νηπιαγωγός Πόλη, Νηπιαγωγός Ύπαιθρος

Λεμεσός :Προδημοτική Εκπαίδευση

Πάφος : Έντυπα Εκπαιδευτικών

Λάρνακα : Έντυπα Τοποθέτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ