Ανακοίνωση Πανσυνδικαλιστικής Σύσκεψης
για πολιτικές προστασίας των καταναλωτών

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΕΤΥΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, Ένωση Συντακτών, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, εκφράζουν προβληματισμό και ανησυχία γιατί μια σειρά από κορυφαία ζητήματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και την ποιότητα ζωής των μισθωτών βρίσκονται σε συνεχή και διαρκή εκκρεμότητα.

Παρά το γεγονός ότι, ο πληθωρισμός ακολουθεί πτωτική πορεία σαν αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, εντούτοις οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξάνονται, ενώ σημαντικές αυξήσεις παρουσιάζουν και οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία.

Οι οργανώσεις μας εκφράζοντας από κοινού τα συμφέροντα των χιλιάδων καταναλωτών μελών τους, αποφάσισαν να καλέσουν την εκτελεστική εξουσία να προωθήσει προς υλοποίηση τα πιο κάτω ζητήματα:

· Να μελετηθούν τρόποι ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, λόγω της καθυστέρησης της έλευσης του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΑΗΚ να μην επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών με κανένα ποσό και να ακουστούν οι απόψεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ενώ ταυτόχρονα να επισπευθούν όλες οι διαδικασίες για την χωρίς άλλη καθυστέρηση στην έλευση του φυσικού αερίου.
· Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) που από τις 14 Μαίου 2008 λειτουργεί με πλήρη σύνθεση πρέπει να εκδώσει χωρίς άλλη καθυστέρηση την ετυμηγορία της σε σχέση με τις καταγγελίες που βρίσκονται ενώπιον της για καρτέλ στα καύσιμα, στο γάλα και στο ψωμί. Η καθυστέρηση στην έκδοση τέτοιων αποφάσεων δεν εξυπηρετεί σε τίποτα και κανένα, ενώ η βραδυδικία στην απονομή της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με μη δικαιοσύνη.
· Το ύψος των επιτοκίων στην Κύπρο βρίσκεται σε δυσαρμονία σε σχέση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια τραπεζική αγορά. Υπάρχουν δυστυχώς στην αγορά επιτοκιακές στρεβλώσεις με αποτέλεσμα τα επιτόκια να είναι ψηλά και τούτο δημιουργεί αρκετά προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και στους ιδιώτες δανειολήπτες. Καλείται η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα να δώσουν λύσεις στο ζήτημα αυτό γιατί το ακριβό χρήμα πνίγει την πρόοδο και την ανάπτυξη και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.
· Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για να υπάρξει έλεγχος των τιμών των προϊόντων πλατιάς κατανάλωσης στις κλειστές αγορές, όπως είναι τα κυλικεία σε αεροδρόμια, λιμάνια, γήπεδα κ.λ.π. Η συζήτηση του θέματος αυτού άρχισε στο υπουργείο Εμπορίου από τον Νοέμβριο του 2005 και έκτοτε οι διαδικασίες προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στην αναγραφή ενδεικτικής τιμής πώλησης σε βασικά προϊόντα. Η ενέργεια αυτή θα αποτρέψει και θα περιορίσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια και θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία του καταναλωτή.
· Να επισπευτεί το νομοσχέδιο για την εξωδικαστική επίλυση των μικροδιαφορών των καταναλωτών μέχρι 5000 ευρώ. Το νομοσχέδιο πηγαινοέρχεται μεταξύ κυβέρνησης, βουλής και εισαγγελίας από το 2005
· Να συσταθεί ο θεσμός του Επιτρόπου Καταναλωτή.
· Να συνέλθει υπό την Προεδρία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών για να συζητήσει όλα τα πιο πάνω θέματα.
· Να επισπεθούν οι διαδικασίες για την συντομότερη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας ΓΕΣΥ γιατί το κόστος εξασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον μέσο πολίτη άρχισε να γίνεται δυσβάσταχτο.
· Για βελτίωση των δημοσίων εσόδων το κράτος να εκπονήσει πολιτικές για ουσιαστική πάταξη της φοροδιαφυγής και να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για είσπραξη των καθυστερημένων φόρων που το 2007 ξεπέρασαν τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Στα ίδια πλαίσια για αύξηση των κρατικών εσόδων, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για όλα εκείνα τα ακίνητα που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα χέρια επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.

Οι οργανώσεις μας πιστεύουν πως η υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων θα συμβάλει στην απάμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και θα ελαχιστοποιήσουν τα κρούσματα ακρίβειας και αισχροκέρδειας που παρατηρούνται στην αγορά.

Οι οργανώσεις μας θα συναντηθούν με εκπροσώπους της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και άλλους φορείς για προώθηση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Οι Οργανώσεις συμφώνησαν ότι θα επανέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο για αξιολόγηση της κατάστασης και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα αποφασισθούν οι παραπέρα ενέργειες μη αποκλειόμενης και της λήψης μέτρων.

23 Ιουνίου 2009