Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, το πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών θα αποτελείται από δύο Φάσεις : Την Φάση Α΄που θα είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες και τη Φάση Β΄ που θα προσφερθεί ανά ειδικότητα. (Η ανακοίνωση αναφέρει και τις θεματικές ενότητες που θα προσφερθούν ανά φάση)

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο 2009. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε απογευματινό χρόνο (3.30 μ.μ. – 7.00 μ.μ.) κατά την περίοδο 14 Σεπτεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2009 στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση.