Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση δημοτικής εκπαίδευσης :

  1. Μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης
  2. Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θυμίζουμε τους συναδέλφους ότι οι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνονταν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά ένσταση

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος διοριστέων Δασκάλων

Τοποθετήσεις σε σχολεία :

Επιπλέον όσοι συνάδελφοι μετατέθηκαν ή διορίστηκαν σε κοινότητα ή δήμο με περισσότερα από ένα σχολεία, πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών να συμπληρώσουν τα έντυπα τοποθέτησης και να τα αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας :

Τα έντυπα τοποθετήσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ :
Λευκωσία :Οδηγίες , Διευθυντής Πόλη , Διευθυντής Ύπαιθρος, Βοηθός Διευθυντής Πόλη, Βοηθός Διευθυντής Ύπαιθρος, Δάσκαλος Πόλη, Δάσκαλος Ύπαιθρος
Λεμεσός : Δημοτική Εκπαίδευση
Πάφος : Οδηγίες , Έντυπα Εκπαιδευτικών
Λάρνακα – Αμμόχωστος : Οδηγίες , Έντυπα Μετακίνησης , Έντυπα Τοποθέτησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής :

Λάζαρος Αβραάμ 99787472 , Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ
Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467 , Πρόεδρος ΠΟΕΔ Λευκωσίας
Μάριος Ρήγας 99423223 , Μέλος Ε.Ε. ΠΟΕΔ Λεμεσού
Κώστας Αρχοντούς 99542627, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ
Γιώργος Αγαθοκλεους 99891920, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880, Γ.Α. ΠΟΕΔ