Θέμα: Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό ή/και φροντίδα του παιδιού
Σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2008:
(α) Η γυναίκα για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα.
(β) Ο χρόνος της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
2. Σχετικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι από τη σχολική χρονιά 2009-2010 έχουν αρμοδίως υιοθετηθεί, οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
(α) Στις επηρεαζόμενες εκπαιδευτικούς παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 7,5 περιόδους τη βδομάδα.
(β) Οι 3 περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι άλλες 4,5 από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραμένει υποχρεωτική.
(γ) Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία τοκετού/υιοθεσίας. Με το πέρας του εννιάμηνου, ο χρόνος των 3 περιόδων θα αξιοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασισθεί από την αρμόδια αρχή.
(δ) Οι πιο πάνω διευκολύνσεις παραχωρούνται στις επηρεαζόμενες που ζητούν τούτο γραπτώς από τους οικείους επαρχιακούς λειτουργούς, υποβάλλοντας πιστοποιητικά για την ημερομηνία που έγινε ο τοκετός ή η υιοθεσία και την ημερομηνία που θα αναλάβουν καθήκοντα.
3. Η εγκύκλιος με τα ίδια στοιχεία και ημερομηνία 14/9/2007, ακυρώνεται.
______________________________________________________________________
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!!
Το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει το ΥΠΠ για τις μητέρες εκπαιδευτικούς, ήταν να προσφέρει ακόμα 2 περιόδους από τον διδακτικό τους χρόνο και ΟΧΙ να διευθετήσει το όλο θέμα προσφέροντας 4,5 περιόδους από το μη διδακτικό τους χρόνο.
Οι επηρεαζόμενες μητέρες εκπαιδευτικοί από την νέα χρονιά θα εργάζονται στα δημοτικά σχολεία χωρίς κενό στην ουσία και χωρίς διάλειμμα, γεγονός ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει την απόφασή του και να προχωρήσει σε δίκαιη διευθέτηση του όλου θέματος μοιράζοντας τις 7,5 ώρες που δικαιούται η επηρεαζόμενη μητέρα αναλόγως του διδακτικού της χρόνου.
Με απλά μαθηματικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια δασκάλα με 29 περιόδους διδακτικό χρόνο και 6 μη διδακτικό, δικαιούται – αναλογικά – 6 περιόδους από το διδακτικό χρόνο και 1,5 από το μη διδακτικό για χρόνο φροντίδας βρέφους.
Αν υπολογίσουμε και τα διαλείμματα ως εργάσιμο χρόνο και τη συνεδρία προσωπικού, τότε το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο ήταν να προσφέρει 5 περιόδους από το διδακτικό χρόνο και 2,5 από το μη διδακτικό.
4/07/09