ΣΕ ΤΡΟΧΙΑμεταρρύθμισης εισέρχεται το δημόσιο σχολείο από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα έρχονται και μαζί τους φέρνουν τον άνεμο της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διδακτέα ύλη μειώνεται. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιοργανώνεται. Το υφιστάμενο μοντέλο επιλογής μαθημάτων στο Λύκειο διαφοροποιείται. Ακολουθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η παραγωγή νέου διδακτικού υλικού.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή όταν πριν από δώδεκα ακριβώς μήνες, ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ Γιώργος Τσιάκαλος μετακόμιζε στην Κύπρο, για να ηγηθεί της επιτροπής διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων (ΕΔΑΠ). Στην πρώτη μας κουβέντα τον περασμένο Ιούλιο, είχε δηλώσει πως «η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να είναι η Φινλανδία της Νότιας Ευρώπης». Με τη συμπλήρωση ενός έτους, ο κ. Τσιάκαλος επανέρχεται για να μάς ανακοινώσει τι θα ακολουθήσει, επιμένοντας ότι σε μερικά χρόνια η χώρα μας θα διαθέτει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.
Νέο διδακτικό υλικό
Στο ερώτημα εάν θα ξεκινήσει η συγγραφή νέων βιβλίων, ο κ. Τσιάκαλος απαντά ότι «από τον Φεβρουάριο και έπειτα σίγουρα θα χρειαστεί καινούργιο διδακτικό υλικό». Διευκρινίζει όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και νέα βιβλία. Εξάλλου, στο παρόν στάδιο παραμένει άγνωστο εάν οι ίδιες επιτροπές θα αναλάβουν την παραγωγή του κατάλληλου διδακτικού υλικού.