Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβασης Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 23.7.2009, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/.
Έντυπα Τοποθετήσεων :

Λευκωσία : Νηπιαγωγός Πόλη, Νηπιαγωγός Ύπαιθρος
Λεμεσός : Προδημοτική Εκπαίδευση
Λάρνακα – Αμμόχωστος : Έντυπα Τοποθέτησης
Πάφος : Έντυπα Εκπαιδευτικών

Τα έντυπα υποβάλλονται εντός 3 εργασίμων ημερών στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου 2009.