Επιμόρφωση Ειδικών Εκπαιδευτικών

Απάντηση στις επικρίσεις της ΠΟΕΔ αναφορικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, με επιστολή προς τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Οργάνωσης των Δασκάλων, απορρίπτει τον ισχυρισμό για αδυναμία στην οργάνωση του πιο πάνω προγράμματος.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, το Υπουργείο κωλυσιέργησε και επέδειξε αδυναμία στην υλοποίησή του, καθώς το πρόγραμμα δεν άρχισε όπως ήταν προκαθορισμένο τον Ιούνιο, αλλά μετατέθηκε για το φθινόπωρο.Εις απάντηση, η Γ.Δ. του Υπουργείου αναφέρει τα γεγονότα από το καλοκαίρι του 2008 οπότε το Υπουργείο προχώρησε, εν μέσω σοβαρών αντιδράσεων που προέκυψαν από την έγκριση του νέου σχεδίου υπηρεσίας, στο σχεδιασμό του προγράμματος επιμόρφωσης συγκεκριμένων κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών, με βάση τις σημειώσεις του σχεδίου υπηρεσίας, μέχρι σήμερα.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος), το Υπουργείο ζήτησε με επιστολή του (στις 2 Φεβρουαρίου) από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ονομαστικό κατάλογο των Ειδικών Εκπαιδευτικών οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που να περιλαμβάνει την ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας και την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν με βάση τις σημειώσεις του σχεδίου υπηρεσίας. Στην ίδια επιστολή, το Υπουργείο καθιστούσε σαφές στην ΕΕΥ ότι η Επιτροπή θα καλούσε τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς με προσωπική επιστολή για την παρακολούθηση του προγράμματος.
Τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΕΥ δόθηκαν σε δύο φάσεις, στις 2 Απριλίου και 14 Μαΐου, και κατόπιν αυτού, το Υπουργείο με τη σειρά του, μεταβίβασε τα στοιχεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο «δικαιολογημένα», όπως αναφέρεται στην επιστολή της Γ.Δ., θεώρησε ότι δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για έναρξη του προγράμματος τον Ιούνιο. Το Υπουργείο Παιδείας, διά της επιστολής της Γ.Δ. διερωτάται σε ποια φάση της διαδικασίας κωλυσιέργησε και επέδειξε αδυναμία. Σημειώνει δε ότι παρά το γεγονός ότι τα θέματα, το επίπεδο και η διάρκεια του προγράμματος, με βάση το σχέδιο υπηρεσίας αποτελούσαν αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αναλώθηκε σημαντικός χρόνος για τη συζήτηση του προγράμματος με την ΠΟΕΔ.
Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ