ΣΕ ΑΝΥΠΟΠΤΟ χρόνο και πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, το υπουργείο Παιδείας δεσμεύεται ότι η νέα χρονιά θα ξεκινήσει ομαλότερα από κάθε άλλη φορά. Τεκμηριώνει, μάλιστα, την υπόσχεση αυτή εξηγώντας τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο θέμα της παραλαβής των βιβλίων, της στελέχωσης και της κτιριακής υποδομής. Στους τρεις πυλώνες, δηλαδή, που θα καθορίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στον τομέα της έγκαιρης παραλαβής των σχολικών συγγραμμάτων, το υπουργείο αναμένει ότι φέτος θα παραδοθούν πιο γρήγορα από ποτέ. Οι αισιόδοξες προβλέψεις βασίζονται στα εξής δεδομένα:
α) Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική παραγγελία των βιβλίων από τις διευθύνσεις των σχολείων. Όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές έχουν αποστείλει τις ανάγκες τους μέσω διαδικτύου, γεγονός που μείωσε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
β) Ήδη, έχουν εκτυπωθεί όλα σχεδόν τα βιβλία που εκδίδονται και επανεκδίδονται στην Κύπρο καθώς επίσης έχουν αφηχθεί στη χώρα μας όλα τα συγγράμματα που έρχονται από την Ελλάδα εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.
γ) Με βάση τα πιο πάνω η αποθήκη του υπουργείου άρχισε ήδη τις αποστολές των βιβλίων στα σχολεία και όπως υπολογίζεται, μέσα στις επόμενες εβδομάδες – και σίγουρα πριν την έναρξη της χρονιάς – όλα τα διδακτικά εγχειρίδια θα βρίσκονται στις τάξεις.
Στον τομέα της στελέχωσης, το υπουργείο θεωρεί ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος και πιστεύει πως όλα τα σχολεία θα είναι έγκαιρα και πλήρως στελεχωμένα με διδακτικό προσωπικό. Εξηγεί πως ένας από τους παράγοντες που καθυστερούσε την έγκαιρη στελέχωση ήταν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, για πρώτη φορά φέτος, η διαδικασία των αποσπάσεων ολοκληρώθηκε δυο μήνες νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μπορούν τόσο η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όσο και οι διευθύνσεις του υπουργείου να προχωρήσουν απρόσκοπτα στις μεταθέσεις, μετακινήσεις και τοποθετήσεις.