Υποχρεωτική επιμόρφωση μετά τα 8 και 15 χρόνια υπηρεσίας
Όλα όσα προβλέπει η πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Παιδείας

Τι προβλέπει η πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου προς το ΥΠΠ

Οι σκοποί, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία: Ο τελικός και μακροπρόθεσμος στόχος μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για την επαγγελματική ανάπτυξη και την περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι τόσο η προώθηση και η υποστήριξη μιας συγκεκριμένης καινοτομίας ή ενός εκπαιδευτικού μέτρου όσο η ανάπτυξη θεσμικών και δομικών προϋποθέσεων και η προώθηση επαγγελματικών νοοτροπιών που κάνουν τη συνεχή αλλαγή των όρων διδασκαλίας-μάθησης-συνεργασίας αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σχολικής εργασίας. Μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η αλλαγή του πολιτισμού της καθημερινότητας του σχολείου και η προώθηση επαγγελματικού καινοτομικού ήθους που παρακινεί το σύνολο των φορέων σε συλλογικές μορφές διαρκούς πρωτοβουλίας για αλλαγή. Η περιοδική επιμόρφωση δεν είναι απλώς η παρακολούθηση κάποιων προαιρετικών ή υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων μικρής ή μεγάλης διάρκειας, αλλά μέρος μιας συνεχούς και διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. ….