Ο διαδραστικός πίνακας αντικαθιστά τον παραδοσιακό.

Συμβατικός ή διαδραστικός πίνακας…ιδού η απορία. Οι εκπαιδευτικοί που δούλεψαν και με τους δυο θεωρούν πως ο πίνακας… αφής είναι μεν ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι όμως ικανό να αντικαταστήσει πλήρως τον παραδοσιακό πίνακα.

Ευφυής Εκπαίδευση