Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης στην Κύπρο, δημιουργήθηκε πριν από έναν ακριβώς χρόνο (τον Αύγουστο του 2008) το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ). Η δημιουργία του ΚΕΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδόμησης του υπουργείου Παιδείας, όπως επίσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε αυτή να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης

  • Εσωτερικές αξιολογήσεις μέσω ανάθεσης από το υπουργείο Παιδείας με βάση προτεραιότητες και ανάγκες του ίδιου του υπουργείου.
  • Έρευνες σε γενικής φύσης παιδαγωγικά θέματα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες και ιδρύματα ή φορείς και πάντοτε μετά από υποβολή και αξιολόγηση σχετικής ερευνητικής πρότασης.
  • Τήρηση τράπεζας δεδομένων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα με απώτερο σκοπό την τροφοδότηση του υπουργείου, καθώς και των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε. με δεδομένα έγκυρα και αξιόπιστα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
  • Αξιολόγηση και αποδελτίωση ερευνών που γίνονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
  • Καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας και ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής στα σχολεία. τα οποία εκπονήθηκαν μέσα από διαδικασίες δύο ετών, εντόπισε μαθητές που έχουν πιθανότητα να αναπτύξουν τέτοιου είδους προβλήματα σε παγκύπρια βάση, ανάμεσα σε όλους τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού (9.000 μαθητές περίπου). Το πρόγραμμα είναι διαχρονικό. Παράλληλα, το ΚΕΕΑ έχει εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία οργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ).
  • Αξιολόγηση και αποδελτίωση ερευνών που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα:Από τον Οκτώβριο του 2008, το ΚΕΕΑ ανέλαβε την αξιολόγηση των προτάσεων που έγιναν .

Διαβάστε Περισσότερα :