Τοποθετήσεις Δασκάλων – PDF

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών – PDF

Λευκωσία :
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής : Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467, Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880, Ελένη Ματαίου 99582167

Λεμεσό :
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής : Μάριος Ρήγας 99423223,Γιώργος Αγαθοκλεους 99891920

Πάφος :
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής : Κώστας Αρχοντούς 99542627

Λάρνακα – Αμμόχωστος :
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής : Λάζαρος Αβραάμ 99787472, Μιχάλη Μάρκου 99684279

Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς τοποθετήσεων και μετακινήσεων :
“Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 2 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/ μετακινήσεων Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις. Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς. “

Η ένσταση γίνεται με υποβολή Επιστολής προς το οικείο Επαρχιακό Γραφείο (προς: Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης Επαρχιακού Γραφείου…)

Αριθμοί Φαξ Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας :
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας : 22305126
Λεμεσού : 25305601
Πάφου : 26306139
Λάρνακας – Αμμόχωστου : 24821380
Στην Επιστολή πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι που υποβάλλεται ένσταση για την τοποθέτησή σας ή μετακίνηση ή μη μετακίνηση.
Για την Επαρχία Λευκωσίας κοινοποιείται αντίγραφο της ένστασής σας στην ΠΟΕΔ Λευκωσίας στο Φαξ : 22447818