Η ΕΕΥ ανακοίνωσε διορισμούς και μεταθέσεις δημοτικής εκπαίδευσης

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουνικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχριτην Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Μονάδες Μετάθεσης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έντυπα Τοποθετήσεων :
Τα έντυπα τοποθετήσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ :
Λάρνακα – Αμμόχωστος : Οδηγίες , Έντυπα Τοποθέτησης
Τα έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργασίμων ημερών στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
Για τη Λευκωσία κοινοποιείτε την αίτηση τοποθέτησής σας και πιθανές ενστάσεις στο φαξ 22447818 (ΠΟΕΔ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) ή στο email proodeftikidask1@gmail.com