Σε συνάντηση της Γραμματείας της ΠΟΕΔ με τη Γ. Δ/ντρια του Υ.Π.Π. στις 19 Αυγούστου, στην παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή, συμφωνήθηκε η έναρξη εντατικού διαλόγου πάνω στο νέο σχέδιο αξιολόγησης που προτείνει το Υπουργείο.
Στόχος της ΠΟΕΔ αλλά και του Υπουργείου, όπως λέχθηκε, είναι ο διάλογος να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε ένα σχέδιο που να αντικαταστήσει το υπάρχον, το οποίο, κατά γενική ομολογία έχει χρεωκοπήσει.
Η Οργάνωση θεωρεί το προτεινόμενο σχέδιο σαν μια καλή βάση διαλόγου, αναμένοντας όμως σύντομα και το Παράρτημα που περιλαμβάνει τις νέες θέσεις που προτείνονται και άλλα σημεία που θα συμπληρώσουν κενά και ασάφειες, για να μπορεί η ΠΟΕΔ να έχει πιο ξεκαθαρισμένες θέσεις.
Παράλληλα θα ενεργοποιηθεί η Διακινησιακή Επιτροπή μελέτης του νέου σχεδίου αξιολόγησης για να τροφοδοτεί με απόψεις τη Γραμματεία στη διάρκεια του διαλόγου.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ έχει ήδη καταθέσει αναλυτικά τις απόψεις της στην τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΠΟΕΔ τον περασμένο Ιούνιο και θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για να έχουμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και αποδοτικό σχέδιο, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
Λάζαρος Αβραάμ, Πρόεδρος Προοδευτικής