Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών υπενθυμίζει τις ενδιαφερόμενες συναδέλφωσες ότι σήμερα 24 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προαγωγής για τις ακόλουθες θέσεις :

  • Εννέα (9) θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική
    Εκπαίδευση)
  • Δεκαεννέα (19) θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
    (Προδημοτική Εκπαίδευση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Αυγούστου 2009.