Ανδρέα Δημητρίου, Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

Η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα οφείλει να ικανοποιεί πολύ διαφορετικές ανάγκες από την εκπαίδευση στον αιώνα που πέρασε. O μαθητής του σήμερα πρέπει, από την αρχή της σχολικής του ζωής, να έλθει σε άμεση επαφή με τον κόσμο της επιστήμης για να την κατανοεί, να την κρίνει και να την επικρίνει, να τη βιώνει και να μετέχει στις λειτουργίες της. Πρέπει, επίσης, από πολύ νωρίς να μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί περίπλοκες τεχνολογίες και όργανα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία του. Εξάλλου, πρέπει, από πολύ νωρίς, να κατανοεί τη δική του θέση και τις δικές του δυνατότητες στο τοπικό και διεθνές επίπεδο και να αναπτύσσεται ως πολίτης ικανός να προσφέρει και να παίρνει τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Πρέπει, με άλλα λόγια, να διαμορφώνεται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ο ενεργός, δημιουργικός, κριτικός πολίτης του κόσμου που μπορεί να αποφασίζει επιλέγοντας, κρίνοντας, διαλεγόμενος και συνθέτοντας. Ο πολίτης που δημιουργεί για να χαίρεται και δίνει χαρά και ικανοποίηση μέσα από πολλές εναλλακτικές διαδρομές ζωής και εργασίας. Ιδεωδώς, ο πολίτης που δεν παρασύρεται, δεν προκαταλαμβάνεται, δεν φανατίζεται.