Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Δικαίωμα φοίτησης στο Προαιρετικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο έχουν τα παιδιά της προδημοτικής ηλικίας.
Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου θα λειτουργήσει μόνο στα νηπιαγωγεία που θα εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός μαθητών.
Οι νηπιαγωγοί ή άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΝ 6) και να το αποστείλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς φαξ: