1. Σχολικά κυλικεία
Αποστολή εγκυκλίου (24.07.2009) προς όλους τους Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής,Μέσης και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους Προέδρους τωνΣχολικών Εφορειών και τους διαχειριστές των σχολικών κυλικείων:
• Απαίτηση για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλα τα σχολικά κυλικεία (Διαχειριστές κυλικείων).
• Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, όπου χρειάζεται (νιπτήρες και λεκάνες μεζεστό και κρύο νερό και εγκατάσταση πυκνού συρμάτινου πλέγματος στα παράθυρα) (Σχολικές Εφορείες και Διευθυντές Τεχνικών Σχολών), πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
• Διεξαγωγή ελέγχου των σχολικών κυλικείων από την πρώτη ημέρα έναρξης τηςσχολικής χρονιάς (Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων).
• Επανάληψη των ελέγχων επί καθημερινής βάσεως (Διευθυντές σχολείων ή εξουσιοδοτημένα άτομα).
• Άμεση ενημέρωση των Σχολικών Εφορειών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του Κράτους από τους Διευθυντές των σχολείων, εφόσον παρατηρηθούν οποιεσδήποτε παραβιάσεις κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε σχολικά κυλικεία.Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο των κυλικείων, δεδομένου ότι η διατροφή αποτελείσημαντικό παράγοντα θωράκισης του οργανισμού στην γρίπη.
2. Ετοιμασία και αποστολή Σχεδίου Δράσης προς τα σχολεία
Εντός του Αυγούστου, και πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αποστέλλεται σε όλα τα σχολεία Σχέδιο Δράσης και αναλυτικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης οποιωνδήποτε περιστατικών.Στο Πρωτόκολλο θα επεξηγούνται, βήμα προς βήμα, όλες οι αναμενόμενες ενέργειεςκαι δράσεις από μέρους των μαθητών, των Διευθύνσεων των σχολείων, των γονιών και άλλων εμπλεκομένων, για οποιοδήποτε υποτιθέμενο σενάριο.Επίσης, θα κοινοποιηθούν τα τηλέφωνα των αρμοδίων Λειτουργών και Υπηρεσιών,όπου θα μπορούν να αποτείνονται οι Διευθυντές των Σχολείων και το κοινό.
3. Αποστολή και διανομή ενημερωτικού υλικού
Αποστέλλονται σε όλα τα σχολεία ενημερωτικά έντυπα του Υπουργείου Υγείας για να δοθούν σε όλους ανεξαίρετα τους μαθητές και το προσωπικό, την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς.Τα εν λόγω έντυπα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπισητης νέας γρίπης.Συγκεκριμένα, επεξηγούν με απλό και κατανοητό τρόπο,
• τι είναι ο ιός της γρίπης Α(Η1Ν1),
• ποια τα συμπτώματα του ιού,
• τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει για να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσηςτης γρίπης,• ποια είναι τα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής που πρέπει να λαμβάνουμε,
• ποιες οι ομάδες υψηλού κινδύνου και
• ποια η διαδικασία ανάρρωσης στο σπίτι.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, θα ενημερώσουν τους διδασκαλικούς/καθηγητικούς συλλόγους κάθε σχολικής μονάδας και θα δώσουν σαφείς οδηγίες στους Εκπαιδευτικούς, ώστε οι τελευταίοι να ενημερώσουν,χωρίς πρόκληση πανικού και ανησυχίας, τους μαθητές κάθε τμήματος.Την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς θα αφιερωθούν δύο διδακτικές περίοδοι για να επεξηγηθούν οι απλές αυτές πληροφορίες στα παιδιά, σε μικρές ομάδες, από τους υπεύθυνους των τμημάτων.
Επίσης:Σε κάθε σχολική μονάδα θα αποσταλούν ειδικές αφίσες με απλές οδηγίες, για να αναρτηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας και σε κοινοχρήστους χώρους.
4. Πρόσθετες συστάσεις προς τις Διευθύνσεις των σχολείων
Πέραν των ενημερωτικών εντύπων, τα οποία θα διανεμηθούν την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, αποστέλλονται, επίσης, εντός του Αυγούστου, υπόμορφή εγκυκλίου, πρόσθετες συστάσεις για
• αυξημένα μέτρα καθαριότητας και υγιεινής και σχολαστικό καθάρισμα σεκοινόχρηστους χώρους,
• την αποθάρρυνση ή/και ακύρωση σχολικών εκδρομών, μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων μαζικού χαρακτήρα με έντονα στοιχεία συγχρωτισμού, προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο ιός της γρίπης,καθώς και
• άλλες πρακτικές συστάσεις και πληροφορίες που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων,
5. Συστάσεις προς τις Σχολικές Εφορείες
Αποστέλλονται συστάσεις προς τις Σχολικές Εφορείες σε ότι αφορά τα αυξημένα μέτραγενικής καθαριότητας και υγιεινής και τις οδηγίες που πρέπει να δοθούν στις καθαρίστριες των σχολείων, καθώς επίσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε καθαριστικά, με τον οποίο θα πρέπει να εφοδιαστούν τα σχολεία:
• αντισηπτικά με βάση το αλκοόλ,
• υγρό σαπούνι,
• χαρτί για στέγνωμα των χεριών,
• κλειστοί κάλαθοι στις τουαλέτες,
• χρήση διαλύματος χλωρίνης
6. Ενημερωτικές συσκέψεις
• Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προγραμματίζει, από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, τακτικές ενημερωτικές συσκέψεις, στις οποίες θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, Σχολικές Εφορείες,συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι), ώστε να ενημερωθούν για το σχέδιο δράσης και τα μέτρα που περιλαμβάνει, και να εκφέρουν τις οποιεσδήποτε ανησυχίες τους.
• Προγραμματίζονται, επίσης, με την έναρξη της σχολικής, κατά επαρχία, επιμορφωτικά σεμινάρια/διαλέξεις μικρής διάρκειας, όπου θα προσκληθούν να παρευρεθούν οι Διευθυντές των σχολείων ή εκπρόσωποί τους, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα επενεργούν ως πυρήνες και σύμβουλοι εντός της σχολικής μονάδας τους.
• Επίσης, η κάθε Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα καλέσει,εντός του Αυγούστου, σε σύσκεψη τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων,προκειμένου να τους δώσει οδηγίες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.Η ενημέρωση των Διευθυντών και όλων των Εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σχετικά με τη νέα γρίπη και τα νέα δεδομένα που, ενδεχομένως, θα προκύπτουν καθημερινά, θα γίνεται συστηματικά, με την παρότρυνση η ενημέρωση αυτή, μέσω των μαθητών, να μεταφέρεται και στις οικογένειές τους.
• Τακτική επιμόρφωση – ενημέρωση γονέων, μέσω των συνδέσμων γονέων για την εξέλιξη της νόσου.
7. Απουσίες μαθητών
Οι απουσίες των μαθητών οι οποίοι διαπιστωμένα απουσιάζουν από το σχολείο εξαιτίαςτης νέας γρίπης, δεν θα υπολογίζονται.
8 . Παροχή άδειας σε και μέλη του προσωπικού
Παροχή άδειας σε μέλος του προσωπικού της σχολικής μονάδας, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσήσει ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του.
9. Άλλες ενέργειες
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας για αντιμετώπιση όλων των πιθανών σεναρίων
link:

Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία