Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Οι δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που εργάζονται στα πιο πάνω σχολεία ή αδιόριστοι δάσκαλοι/νηπιαγωγοί οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ» (Υ.Π.Π. ΟΣ 6) και να το αποστείλουν μέσω τηλεομοιότυπου στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 στους πιο κάτω αριθμούς:

Σχολεία που θα λειτουργήσουν Προαιρετικά Ολοήμερα

Νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν Προαιρετικά Ολοήμερα

Έντυπο ενδιαφέροντος δασκάλου ΟΣ 06

Έντυπο ενδιαφέροντος νηπιαγωγού ΟΣ 06