Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μετάθεσεις και διορισμούς με σύμβαση :

  1. Ειδικής Εκπαίδευσης
  2. Προδημοτικής Εκπαίδευσης