Με εγκύκλιο του ΔΔΕ, ενημερώνονται τα σχολεία μας για τις αλλαγές στο Ενιαίο Ολοήμερο σχολείο που θα ισχύσουν την νέα σχολική χρονιά, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου :

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε επίσης ακόμα μια σημαντική εγκύκλιο για την αποφόρτωση της ύλης σε όλα τα δημοτικά σχολεία :