Το ΥΠΠ ανακοίνωσε τοποθετήσεις – μετακινήσεις εκαπδιευτικών :