Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει άτομα που έχουν εγγραφεί σε ένα ή

περισσότερους πίνακες διοριστέων στη μέση εκπαίδευση, και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ίπλωμα ή τίτλο στη Συμβουλευτική/ Καθοδήγηση/Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ότι, εάν επιθυμούν να εγγραφούν και στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής  Αγωγής, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση, συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ01.

Το ίδιο ισχύει και για άτομα που έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών, έχουν αποκτήσει στη συνέχεια μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στις ειδικότητες Ειδικής Παιδαγωγικής για Κωφά, Τυφλά, ή Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και επιθυμούν να εγγραφούν στους πίνακες διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κωφών), (Τυφλών) και (Ειδικών Μαθησιακών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών).