Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθεσείς και διορισμούς με σύμβαση δημοτικής εκπαίδευσης