Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα φοιτητικής μέριμνας για την κάλυψη φοιτητικών αναγκών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής πρόνοιας, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Οι ομάδες φοιτητών που έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, εφόσον πληρούν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, έχουν ως ακολούθως:
α) Kύπριοι και άλλοι ευρωπαίοι, προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο
β) Κύπριοι, προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα κοινωνοικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι κύπριοι, προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) στο τηλ. 22 456433 ή στην ιστοσελίδα του ΙΚΥΚ http://www.cyscholarships.gov.cy/
(Ανακοίνωση Αρ: 304).
Οι κύπριοι και άλλοι ευρωπαίοι, προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στα γραφεία φοιτητικής μέριμνας των Πανεπιστημίων τους.
Πανεπιστήμιο Κύπρου: 22 894021
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 25 002628
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 22 713181
Πανεπιστήμιο Frederick: 22 431355/ 25 730975
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 22 841673/527
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου: 22 404810
Δασικό Κολέγιο: 25 813606
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2009 (με εξαíρεση το ΤΠΚ).