Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο του ΥΠΠ για το μήνα Σεπτέμβριο