Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ενα αξιοσέβαστο ποσό της τάξεως των πέντε εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 2010 του υπουργείου Παιδείας, για να καλύψει τους μισθούς των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν προσωρινά στα σχολεία – από μερικές μέρες μέχρι μερικούς μήνες – προκειμένου να καλύψουν τα κενά των συναδέλφων τους οι οποίοι θα απουσιάζουν. Ειδικότερα, €2.500.000 προορίζονται για τις αμοιβές δασκάλων και νηπιαγωγών οι οποίοι θα διορίζονται σε θέση αντικαταστάτη και άλλα €2.500.000 για τους μισθούς των καθηγητών που θα κληθούν στα σχολεία για τον ίδιο λόγο.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι διορισμοί σε θέση αντικαταστάτη γίνονται για αναπλήρωση εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για σύντομο χρονικό διάστημα (αλλά όχι μικρότερο των τριών ημερών) με άδεια λοχείας, ασθενείας κτλ. Οι αντικαταστάσεις γίνονται από κατάλογο αδιόριστων διδασκόντων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη και οι οποίοι τοποθετούνται σε σειρά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πρόπερσι, είχαν γίνει 4.000 περίπου τέτοιοι διορισμο.