Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΑΧΡΕΙΑΣΤΕΣ αντιπαραθέσεις και μικροσυγκρούσεις δημιουργήθηκαν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία λίγο πριν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αντικείμενο της «διαμάχης» η επιλογή των μαθητών που θα λάμβαναν μέρος στις τοπικές παρελάσεις. Μάλιστα, το όλο θέμα απασχόλησε και την ΠΟΕΔ, η οποία με επιστολή προς τα μέλη της επισημαίνει μεταξύ άλλων πως η επίδοση των παιδιών στα μαθήματα δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για συμμετοχή τους στις παρελάσεις.
Ειδικότερα, η Οργάνωση των δασκάλων κάνει λόγο για «διάφορα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος της εθελοντικής συμμετοχής των σχολείων σε τοπικές παρελάσεις – το οποίο σε πολλές κοινότητες έχει καταστεί παράδοση για τη συνέχιση της οποίας η Οργάνωση δεν μπορεί να έχει αντιρρήσεις – αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτό δεν ρυθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα από εγκύκλιοοδηγία του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης».

Ως εκ τούτου η ΠΟΕΔ, ύστερα και από σχετική διαβούλευση με το Υπουργείο, τονίζει προς τους δασκάλους τα εξής: Πρώτον, η συμμετοχή των σχολείων είναι εθελοντική και επαφίεται στον οικείο διδασκαλικό σύλλογο να αποφασίσει αν το σχολείο θα πάρει μέρος στην τοπική παρέλαση. Δεύτερον, ο διδασκαλικός σύλλογος αποφασίζει για τη σύνθεση και τη διαμόρφωση της παρέλασης, ενώ παράλληλα καθορίζει τα κριτήρια για επιλογή των σημαιοφόρων. Σημειώνεται ότι, ελλείψει του στοιχείου του βαθμού και στη βάση της σχετικής παραίνεσης του Υπουργείου, η επίδοση δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την επιλογή τους – σε σχετική εγκύκλιο για τις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές το Υπουργείο αναφέρει ότι για αποφυγή προβλημάτων και παρεξηγήσεων με τους γονείς και τους μαθητές, η επίδοση στα μαθήματα δεν πρέπει να τίθεται ως κριτήριο για επιβράβευση ή για εκπροσώπηση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις.

Η ΠΟΕΔ επισημαίνει, τέλος, ότι «οι προσπάθειές της θα συνεχιστούν με στόχο να υιοθετηθεί σωστή και επίσημη ρύθμιση του θέματος το ταχύτερο δυνατό».