Μάθημα από το σπίτι

Αθήνα: Σε λειτουργία τέθηκε από την Τετάρτη ο δικτυακός τόπος της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης http://www.edutv.ypepth.gr/  ή

http://www.edutv.gr/  που σκοπό έχει την άμεση πρόσβαση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στις εκπαιδευτικές ταινίες της διεύθυνσης Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης.

Παράλληλα, έχει εκπονηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, διάρκειας τριών ωρών καθημερινά, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει εκπαιδευτικά θέματα ποικίλης ύλης, που σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για παρακολούθησή τους σε περίπτωση υποχρεωτικής παραμονής μαθητών στο σπίτι, σύμφωνα με το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη νέα γρίπη.

Το έργο EduTubePlus αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολύγλωσσης, διαδικτυακής υπηρεσίας για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Η διαδικτυακή υπηρεσία EduTubePlus θα παρέχει μερικές χιλιάδες βίντεο μικρής διάρκειας, προσανατολισμένων στα σχολικά προγράμματα σπουδών χωρών της Ευρώπης, από καταξιωμένους παραγωγούς εκπαιδευτικών βίντεο, μαζί με εργαλεία για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους σε σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αναζητούν αποδοτικά υλικό με έννοιες των προγραμμάτων σπουδών, στη γλώσσα τους, αλλά και να εμπλουτίζουν τη βιντεοθήκη με δικά τους βίντεο-κλιπ, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να μοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια και διαδραστικά μαθήματα που αξιοποιούν βίντεο, να μεταφράζουν και να προσαρμόζουν υλικό άλλων. Επιπλέον, θα παρέχεται υλικό εκπαίδευσης και προτάσεις αξιοποίησης του βίντεο σε σχολική τάξη ως εργαλείο ενεργητικής μάθησης.