Του Σωτήρη Χαραλάμπους
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ παράμετρος της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Εξυπακούει αυτό που ονομάζουμε «περιεχόμενο της εκπαίδευσης». Αυτά θα διαμορφώσουν το σύγχρονο σχολείο, ένα σχολείο που θα έχει προοπτική στο μέλλον, ένα μέλλον το οποίο χαρακτηρίζουν οι συνεχείς μεταβολές και η ρευστότητα με άξονα την τεχνολογική και επιστημονική διάσταση.
Απέναντι, λοιπόν, στη σημερινή πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από βαθιά αλλοτρίωση της εργασίας, της ποιότητας ζωής, των ανθρωπίνων σχέσεων, το νέο σχολείο, τα νέα αναλυτικά προγράμματα θέτουν το πρόβλημα του νοήματος της ζωής, της χαράς, της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, της κοινωνικοποίησης, της συλλογικότητας. Προβάλλεται εντέλει, ο άνθρωπος και οι ανθρωπιστικές αξίες.

Το σύγχρονο σχολείο, ως δημόσιο σχολείο, που γεννιέται μέσα από τη μεταρρύθμιση, θα πρέπει να στέκεται αντιμέτωπο προς το ιδιωτικό και την ιδιωτική εκπαίδευση, που εκπληρώνουν τους σκοπούς τους πάντα υπό ελεγχόμενους όρους. Και τούτο, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση τις περισσότερες φορές ξεφεύγει από τα όποια πλαίσια, αφού κίνητρό της είναι το εμπορικό κέρδος.
Το σύγχρονο και μελλοντικό σχολείο οφείλει να συνδέεται διαρκώς με την κοινωνική πραγματικότητα στη βάση των οικουμενικών οραμάτων (ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, μόρφωση, ειρήνη, οικολογική ισορροπία), να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, να διαμορφώνει αντιλήψεις και ερμηνείες.

*Ο Σωτήρης Χαραλάμπους είναι πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών