Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο