Βρυξέλλες: Το χαρτοφυλάκιο της Παιδείας, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, ανέθεσε σήμερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζε Μανούελ Μπαρόζο, στην Επίτροπο της Κύπρου, Ανδρούλλα Βασιλείου.Στην Επίτροπο της Ελλάδας, Μαρία Δαμανάκη, ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ναυτιλιακής Πολιτικής και της Αλιείας.Επίτροπος για τη Διεύρυνση, ορίστηκε ο Τσέχος Στέφαν Φούλε και για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, ο Φινλανδος, Ολι Ρεν.