Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 4.12.2009, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4 μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.