Ανακοίνωση Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΕΔ :

Σε χτεσινή συνάντηση της ΠΟΕΔ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, εξετάστηκε το πρόβλημα που δημιουργείται στην όλη λειτουργία των σχολείων, λόγω του μεγάλου αριθμού απουσιών που είτε οφείλονται στον ιό της Γρίπης Α΄ είτε σε άλλες αιτίες. Αφού συνυπολογίστηκαν, σχετικά, όλα τα δεδομένα, μετά κι από εισηγήσεις της ΠΟΕΔ, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων των σχολείων:

1. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος σε κάθε σχολείο θα πρέπει να αξιολογήσει την όλη κατάσταση, σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται για την προετοιμασία της εκδήλωσης και την πραγματοποίησή της, αφού λάβει, σχετικά, υπόψη και τις απόψεις του οικείου Συνδέσμου Γονέων.
2. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Διδασκαλικός Σύλλογος, δικαιούται, αρμοδίως, να αποφασίσει για τη μορφή, το περιεχόμενο ή το χρόνο πραγματοποίησης της Γιορτής.
3. Σε περίπτωση που τεκμαίρεται, βάση των δυσκολιών και των προβλημάτων, η ακύρωση της Γιορτής, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί, και πάλι, από το Διδασκαλικό Σύλλογο, οπωσδήποτε, όμως, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων.

Εγκύκλιος ΔΔΕ για μη ακύρωση Χριστουγεννιάτικων Γιορτών