Από Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Συνέρχεται την Τρίτη το Συμβούλιο Παιδείας

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις του Υπ. Παιδείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Επί τάπητος 15 μέτρα άμεσης εφαρμογής

Αποφάσεις για σχολική βία καλείται να πάρει το Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο συνέρχεται την ερχόμενη Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως πληροφορείται ο «Π», στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις του Υπ. Παιδείας αναφορικά με τα μέτρα άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας -τα οποία καθορίστηκαν με βάση τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τη σχολική βία-, αλλά και να οριστικοποιηθεί η εφαρμογή αυτών.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα συζητήθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και έγιναν αποδεκτά από τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς να εκφραστούν ουσιαστικές διαφωνίες, ενώ κάποια από αυτά έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται.

Πρακτικά μέτρα

Στο έγγραφο που θα καταθέσει το Υπ. Παιδείας στο Συμβούλιο Παιδείας καταγράφονται 15 μέτρα άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Κάποια από αυτά άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται, ενώ για άλλα γίνονται ήδη ενέργειες προώθησής τους. Στις εισηγήσεις του Υπ. Παιδείας περιέχονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

*Σύσταση Επιτελικής Ομάδας ‘Αμεσης Παρέμβασης σε σχολικές μονάδες, η οποία θα στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

*Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα σε επίπεδο Υπ. Παιδείας, για την καθοδήγηση, προώθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο.

*Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη βία, το οποίο θα καταγράφει και αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο, επαρχία, φύλο και άλλες παραμέτρους.

*Αναδόμηση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

*Εισαγωγή του Θεσμού του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού, σε πιλοτική βάση.

*Ενσωμάτωση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα νέα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.

*Επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σε νέες περιοχές και σχολικές μονάδες.

*Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και γονείς.

*Επέκταση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου σε νέους Δήμους.