Από Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗτων νέων αναλυτικών προγραμμάτων, αναμένεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από σχετικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας, και σήμερα η σεξουαλική αγωγή είναι ενταγμένη στα σχολεία. Αφήνει να νοηθεί, όμως, ότι ο ρόλος της θ’ αναβαθμιστεί, αφού στο πλαίσιο της αναθεώρησης των αναλυτικών, δημιουργήθηκε ξεχωριστό πεδίο και αντίστοιχη επιτροπή Αγωγής Υγείας, η οποία κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο προγράμματος στο οποίο η σεξουαλική αγωγή περιλαμβάνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όσον αφορά στο τι ισχύει σήμερα γύρω από το ευαίσθητο αυτό θέμα, το υπουργείο Παιδείας απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της βουλευτού Στέλλας Κυριακίδου, εξηγεί ότι η σεξουαλική αγωγή αντιμετωπίζεται ως ένα από τα θεματικά πεδία της Αγωγής Υγείας. Στη Δημοτική Εκπαίδευση εντάσσεται κυρίως στα μαθήματα της Επιστήμης, των Ελληνικών και των Θρησκευτικών, ενώ στη Μέση Εκπαίδευση τα θέματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εξετάζονται κατά τη διδασκαλία της Βιολογίας, των Φυσιογνωστικών και της Οικιακής Οικονομίας. Επισημαίνει δε, ότι εδώ και μερικά χρόνια, λειτουργεί πιλοτικό πρόγραμμα «διαφυλικής αγωγής» σε έξι Γυμνάσια.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές της Βιολογίας οι οποίοι έτυχαν ειδικής επιμόρφωσης ώστε η διδασκαλία να προσεγγίζεται διαθεματικά και να καλύπτει τόσο το βιολογικό όσο και το κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο της σεξουαλικότητας. Εκτός από τα παραπάνω, το υπουργείο σημειώνει ότι στα σχολεία λειτουργούν και πολλά άλλα σχετικά προγράμματα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα μέντωρ, στη Β’ γυμνασίου, ασχολείται εξ ολοκλήρου με τη σεξουαλική αγωγή. Επίσης, 210 σχολεία που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Αγωγής Υγείας, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα των θεμάτων της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έχουν εφαρμοστεί ακόμα, εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής υγείας για την πρόληψη του ΑΙDSγια μαθητές της Στ’ Δημοτικού και της Α’ Λυκείου, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας προς τον κόσμο των ενηλίκων» για μαθητές Α’ Λυκείου.