Από Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ
Δεν συντρέχουν, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο, λόγοι για κλείσιμο των σχολείων, λόγω της γρίπης Α. Αυτό αποφασίστηκε χθες στο πλαίσιο πολύωρης υπηρεσιακής σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Υγείας, παρόντων και αρμόδιων λειτουργών του Υπ. Παιδείας. Όπως πληροφορείται ο «Π», κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αξιολογήθηκε η όλη κατάσταση, μελετήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία και οι αριθμοί, συζητήθηκαν εκτενώς οι προβληματισμοί και ανησυχίες που εκφράζονται την τελευταία περίοδο για την αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα που αφορούν το ενδεχόμενο να κλείσουν τμήματα ή σχολεία. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι του Υπ. Υγείας κλήθηκαν να απαντήσουν πότε κρίνεται αναγκαίο να κλείσει ένα τμήμα ή σχολείο, αλλά και τι γίνεται στην χειρότερη των περιπτώσεων, όπου σε ένα τμήμα παραμένουν δηλαδή μόνο 2-3 μαθητές. Ερωτηθείς για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι αρμόδιοι των δύο Υπουργείων, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπ. Παιδείας, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι «δεν μπήκαμε στην λογική των ποσοστών και του κλεισίματος τμημάτων, καθώς η κάθε περίπτωση αποφασίστηκε να αξιολογείται ξεχωριστά. Εξετάστηκαν μία προς μία όλες οι περιπτώσεις σχολείων παγκύπρια, αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα, τα στοιχεία και τους αριθμούς και εστιάσαμε την προσοχή μας σε μικρό αριθμό σχολείων όπου οι αριθμοί των κρουσμάτων είναι ανησυχητικοί. Φαίνεται δηλαδή να παρουσιάζουν αυξητική τάση». Σημείωσε ακόμη ότι γι΄ αυτά τα σχολεία – υπολογίζεται ότι είναι τέσσερα με πέντε – αποφασίστηκε ότι «χρήζουν περαιτέρω επιτόπιας διερεύνησης και παρακολούθησης. Και γι΄ αυτό αποφασίστηκε να παρακολουθούνται στενότερα από το Υπ. Υγείας και από τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες». Ερωτηθείς γενικά για το ενδεχόμενο να κλείσουν σχολεία, ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι «από την αξιολόγηση των δεδομένων καταλήξαμε επίσημα στην απόφαση ότι για να κλείσει ένα σχολείο πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας και όταν διαπιστωθεί ότι αυτή απειλείται. Αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το να κλείσουν τα σχολεία. Αυτό μας συμβούλευσε το Υπ. Υγείας».

Μόνο στο Υπ. Παιδείας τα στοιχεία

Στο μεταξύ, με νέα εγκύκλιό του προς τις Διευθύνσεις των σχολείων το Υπ. Παιδείας τις ενημέρωσε χθες ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή του ότι ορισμένα σχολεία ενημερώνουν διάφορους φορείς για το θέμα των απουσιών των μαθητών και πως «κάτι τέτοιο αντίκειται προς την εκπαιδευτική νομοθεσία και πιθανόν να παραβιάζει τον περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νόμο καθώς και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ παράλληλα δημιουργεί αχρείαστη αναστάτωση». Επεσήμανε επίσης ότι «αρμόδια αρχή στην οποία θα πρέπει να καταλήγει τέτοιου είδους πληροφόρηση είναι μόνο το Υπ. Παιδείας, το οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί την κατάσταση επί καθημερινής βάσης, σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας».