Άρθρο του Χρ. Κάτσικα στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Ένας στους τέσσερις μαθητές στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν πολυκαταλαβαίνει τα μαθήματα και επίσης ένας στους τέσσερις φοβάται τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων στα διαλείμματα. Μιλάμε για τα 100.000 “πρωτάκια” που περνούν κάθε χρόνο από την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου. (ΠΡΟΤΑΞΗ)
Η μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο αποτελεί μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις περιπλοκές που συνεπάγεται μια αλλαγή, μια μετάβαση. Στη χώρα μας, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την παροχή γενικών γνώσεων, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση των μαθημάτων και καθώς η βασική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία, την οργάνωση και το ρόλο Δημοτικού και Γυμνασίου είναι αυτή των δύο σχολείων που εργάζονται αυτόνομα, η μετάβαση των 12χρονων έχει επιπτώσεις στη σχολική τους πορεία ενώ για το 10% αυτής της ηλικιακής ομάδας η αλλαγή σχολείου αποτελεί τραυματική εμπειρία και πολλά απ’ αυτά τα παιδιά έχουν συνεχιζόμενα προβλήματα….