Άρθρο της Χρ. Βαλανίδου στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Η κοινωνία της Κύπρου όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθημερινά αλλάζει σε σύνθεση και χαρακτηριστικά. Για την  Κύπρο οι αλλαγές είναι πιο εμφανής λόγω και του μικρού της μεγέθους και της ξαφνικής αλλαγής – από χώρα αποστολής μεταναστών μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής τους.  Η κοινωνική κουλτούρα της Κύπρου – όσο και αν χαρακτηρίζεται από άλλες θετικές συμπεριφορές όπως ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη για τα θύματα πολέμου, δεν καλύπτει και τη διαφορετικότητα της αποδοχής του άλλου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο