Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών το Σάββατο , 27 Νοεμβρίου, στο ΙΕ΄ Δημοτικό Σχολείο στη Λεμεσό με θέμα «Διαδραστικός Πίνακας: Παράθυρο στο Εκπαιδευτικό Μέλλον»
Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό εργαστηριακή μορφή συμμετείχαν πέραν των 120 συναδέλφων που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλά και να πειραματιστούν με το διαδραστικό πίνακα. Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του διαδραστικού πίνακα στην ολομέλεια, ενώ στα εργαστήρια οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δουν ενδεικτικές δραστηριότητες και να εξασκηθούν οι ίδιοι με μερικές από τις απεριόριστες δυνατότητες και εφαρμογές του πίνακα.
Ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά τους φίλους συναδέλφους που είχαν την ευθύνη της ετοιμασίας και παρουσίασης των εργαστηρίων: Αντρέα Ξενοφώντος (Σύμβουλο Πληροφορικής), Κυριάκο Ορφανού, Νικόλα Νικολάου και Αστέρω Ματθαίου.
Πληροφορούμε τους συναδέλφους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το συνέδριο ότι θα ακολουθήσει μια σειρά συνεδρίων με το ίδιο θέμα και μορφή στις υπόλοιπες επαρχίες με την αρχή του νέου έτους 2010.
Μάριος Ρήγας
Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λεμεσού