Έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη Στατιστική Yπηρεσία ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Ιανουάριο.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και αφαιρώντας τις αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης, όπως επίσημα υπολογίζεται το Τιμαριθμικό, θα έχουμε:

Μέσος Όρος

Ιανουάριος – Ιούνιος 2009 ….. ………………… 106,58 μονάδες

Μέσος Ορος

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2009 …………………….. 108,07 μονάδες

Ποσοστιαία αύξηση ……………………….. 1,40%

Επομένως το τιμαριθμικό επίδομα υπολογιζόμενο στο σύνολο του μισθού θα είναι1,40%, πάνω δε στο βασικό μισθό το επίδομα θα ανέλθει στο 5,46%. Ως εκ τούτου το συνολικό τιμαριθμικό θα φθάσει στο 295,32% σε σύγκριση με 289,86% που είναι σήμερα.

Ενσωματώνοντας τώρα το 220% του τιμαριθμικού επιδόματος στο βασικό μισθό, όπως αποφάσισε η Βουλή, το Τιμαριθμικό Επίδομα αυξάνεται από 21,83% σε23,54% στους βασικούς μισθούς (δηλαδή 1,71% αύξηση).