Η Πολιτιστική επιτροπή ΠΟΕΔ Λεμεσού και ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης δεξιοτήτων Ζωής διοργανώνουν εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα : ” Δημιουργούμε ένα πιο δημοκράτικό και ανθρώπινο σχολείο. Αποτρέπουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό.”, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010, στο ΚΕ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού.

Αφίσσα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δήλωση Συμμετοχής