Διαβάστε το ενημερωτικό ΔΕΛΤΙΟ του ΥΠΠ για τους μήνες Δεκέμβριο 2009 – Ιανουάριο 2010