ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD
α/α Περιγραφή
1.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Γ’ & Δ’ Δημοτικού (Μέγεθος 143MB)
2.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α’ & Β’ Δημοτικού (Μέγεθος 284MB)
3.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ’ & Δ’ Δημοτικού (Μέγεθος 428MB)
4.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού (Μέγεθος 433MB) ( Οδηγίες)
5.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Εικαστικά Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού (Μέγεθος 225MB)
6.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μουσική Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού (Μέγεθος 550MB) ( Οδηγίες)
7.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 207MB)
8.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 153MB)
9.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)
10.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)
11.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 66MB)
12.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωγραφία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 265MB)
13.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 90MB)
14.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά Δ’ – Ε’ Δημοτικού (Μέγεθος 84MB)
15.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού (Μέγεθος 231MB)
16.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ – Δ’ Δημοτικού (Μέγεθος 303MB) Οδηγίες
17.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (Μέγεθος 76MB)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ LINKS ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ