Πρόταση της Επιτροπής Αναλυτικών για αλλαγές στα Δημοτικά

Λιγότερες ώρες στις τάξεις

Η Επιτροπή εισηγείται όπως οι διδακτικές περίοδοι (δηλαδή οι ώρες στις οποίες παραδίδεται «νέα ύλη») μειωθούν από 35 σε 28. Προτείνει επίσης κατάργηση τής κατ’ οίκον εργασίας για τις μικρότερες τάξεις
Μείωση των διδακτικών περιόδων, εξάωρο τις Παρασκευές, μεγαλύτερης διάρκειας διαλείμματα. Αυτή την εικόνα θα έχει το νέο δημοτικό σχολείο σε περίπτωση που υιοθετηθεί και εφαρμοστεί η πρόταση που ετοίμασε για το θέμα η Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Η πρόταση με τις απαραίτητες αλλαγές ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ενώ τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην ΠΟΕΔ, στους λειτουργούς, στους επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης και στους διευθυντές των δημοτικών για να εκφράσουν την άποψή τους και ιδιαίτερα για να επεξεργαστούν και να προτείνουν τρόπους εφαρμογής. Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί με συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά από δύο εβδομάδες.

Μεγαλύτερα διαλείμματα

Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή έχουν στόχο να κάνουν πιο ευχάριστο και πιο αποδοτικό το νέο δημοτικό σχολείο και επηρεάζουν και τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι αφορά στους μαθητές, στην πρόταση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

*Οι ώρες παραμονής των παιδιών στο σχολείο μειώνονται από 35 στις 34 ώρες. Την Παρασκευή σε όλα τα σχολεία θα υπάρχει εξάωρο, δηλαδή τα μαθήματα θα τελειώνουν μια ώρα νωρίτερα.


*Οι διδακτικές περίοδοι (δηλαδή οι ώρες στις οποίες παραδίδεται «νέα ύλη») μειώνονται από 35 σε 28.


*Έξι ώρες την εβδομάδα (δηλαδή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από μία ώρα και μια ημέρα της εβδομάδας από δύο ώρες), θα αφιερώνονται στην εμπέδωση των μαθημάτων, έτσι ώστε για τις μικρότερες τάξεις να καταργείται και για τις μεγαλύτερες τάξεις να μειώνεται αισθητά η κατ΄ οίκον εργασία.


*Το δεύτερο και το τρίτο διάλειμμα (που μέχρι σήμερα ήταν μόνον δέκα λεπτά) μεγαλώνουν και γίνονται εικοσάλεπτα.

Σημειώνεται ότι κατά την συζήτηση και ετοιμασία της πρότασης ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιώργος Τσιάκαλος διευκρίνισε ότι «οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα γίνονται εφικτές χάριν στον εκσυγχρονισμό του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας, θεματικές συνθέσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, παραχώρηση κάποιας αυτονομίας στις σχολικές μονάδες, σε σχέση με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και ενίσχυση της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος, αποτελούν τις καινοτομίες που μας επιτρέπουν να έχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, σε ένα περιβάλλον που θα είναι πιο ευχάριστο και αποδοτικό για τα παιδιά, θα αφήνει χώρο στη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών και δεν θα φορτώνει με έγνοιες και άγχος τους γονείς».

Μείωση ωρών διδασκαλίας

Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, αναμένονται επίσης σημαντικές αλλαγές, καθώς η μείωση των διδακτικών περιόδων «παλαιάς μορφής» σε συνδυασμό με τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί (με σκοπό την κατάργηση ή μείωση της κατ΄ οίκον εργασίας) συνεπάγεται, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των υπευθύνων των τάξεων από 29 σε 27 ώρες. Σύμφωνα με τον κ. Τσιάκαλο, «το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για την επιτυχία του νέου σχολείου», ενώ υπογράμμισε ότι «η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Πολιτεία». Σημειώνεται ότι η έκτη ώρα εμπέδωσης «κερδίζεται» με την ενσωμάτωση μέρους των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας που διατίθενται στα σχολεία σε ειδικές κατηγορίες μαθητών. Για το θεσμό αυτό θα υπάρξει σχετική πρόταση της Επιτροπής.
Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ