Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση για το νέο Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, την οποία παρέδωσε για μελέτη η Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων στην ΠΟΕΔ