Σύσκεψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των κρατικών υπαλλήλων και της ΕΤΥΚ

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμοι Αστυνομίας, Σύνδεσμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού και η ΕΤΥΚ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2010, στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα θέματα της οικονομίας και ειδικότερα για τις διάφορες προτάσεις που διατυπώνονται για αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργούνται λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Η σύσκεψη ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις εισηγήσεις κυρίως από τις εργοδοτικές Οργανώσεις και από μερίδα πολιτικών κομμάτων για αναζήτηση λύσεων σε περικοπές των κρατικών δαπανών, με κύριο στόχο δικαιώματα των κρατικών υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων.

Οι Οργανώσεις επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι οι λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας και γενικά η δημοσιονομική εξισορρόπηση, θα πρέπει να αναζητηθούν στο σκέλος των κρατικών εσόδων στο οποίο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για το κράτος και ισοσκέλιση των εσόδων και των εξόδων του κράτους.

Οι Οργανώσεις επισημαίνουν ότι η παραοικονομία, η τεράστια φοροδιαφυγή – φοροκλοπή και η μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του φορολογικού βάρους, αποτελούν στο σύνολό τους θεμελιακή αιτία δημοσιονομικής ανισορροπίας και αποκαλύπτουν την κοινωνική βάση της δημοσιονομικής κρίσης που εντοπίζεται στις μη μισθωτές ομάδες του πληθυσμού.

Οι Οργανώσεις κατηγορηματικά απορρίπτουν προτάσεις που στοχεύουν στην κατάργηση ή επηρεασμό εργατικών δικαιωμάτων και στη μείωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Οι Οργανώσεις σημείωσαν με ικανοποίηση τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι τα βάρη δεν θα τα επωμισθούν οι εργαζόμενοι και αποφάσισαν να παρακολουθούν στενά τις συναφείς εξελίξεις παραμένοντας σε εγρήγορση ώστε να αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.

Οι Οργανώσεις αναγνωρίζουν ότι η διεθνής οικονομική κρίση επηρεάζει και την Κυπριακή οικονομία και καλούν την Κυβέρνηση και γενικότερα το κράτος να αναζητήσει τις λύσεις στην ορθή κατεύθυνση χωρίς πρόσθετα βάρη στους εργαζόμενους, οι οποίοι εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο ενώ άλλοι διαχρονικά παρανομούν και φοροδιαφεύγουν αποστερούντες το κράτος από τους πόρους που χρειάζεται για τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες.